Tlačová beseda strany SMER - SSD k záverom odbornej diskusie k rastúcim cenám potravín a k aktuálnej situácii k ukrajinskej pšenici

17.04.2023 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Po skončení rokovaní sa na tlačovej besede predseda strany SMER – slovenská sociálna demokracia Robert Fico poďakoval predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) pre pôdohospodárstvo Jaroslavovi Karahutovi a ľuďom z obchodnej a výrobnej sféry za držanie línie. Zároveň uviedol, že na účely dnešného stretnutia boli predložené dva návrhy zákonov, ktoré boli v piatok predložené do NR SR. „Prvým významným návrhom, ktorý ma pomôcť sfére výroby, je návrh zákona z oblasti sociálnej, kde navrhujeme odpustiť potravinárom, ako aj ďalším, odvody na obdobie šiestich mesiacov do konca roku 2023 s tým, že náš návrh je v podstate spočívajúci až v odpustení 25 percent nákladov, pokiaľ ide o potravinárov prvovýrobcov. V danom okamihu hovoríme o približne 20 – 30 tisíc zamestnancoch,“ spresnil R. Fico.

 

Diskusia bola aj o pomoci vinárom, je tiež dohoda s predsedom J. Karahutom, že pokiaľ v druhom a treťom čítaní tento návrh zákona dostanú do polohy, že bude vyhovovať širšiemu politickému spektru, návrh by mohol získať podporu v NR SR a mohol by začať platiť už od 1. júla tohto roku. J. Karahuta informoval, že po diskusii s ministrom hospodárstva Hirmanom má garancie, že po 31. marci bude pokračovať schéma kompenzácie vysokých cien elektriny pre malé a stredné podniky.

 

Podľa slov R. Fica, druhý návrh zákona vyvolal búrlivú diskusiu, a to je zákon o cenách. Tu bola zavedená prísnejšia regulácia, ktorá umožňuje ministerstvu financií, aby v prípade krízových situácií pristúpil k priamej regulácii cien potravín. Do návrhu zákona bol predložený aj zoznam potravín, ktorých by sa mohol týkať. Predstavitelia obchodných reťazcov na stretnutí uviedli rôzne čísla, potvrdili, že existujú reťazce, ktorých zisky sa pohybujú na úrovni 8,5 – 9%. Ide však o reťazce zahraničné. Je ale pravda, že tu máme aj obchody slovenské, kde sa pri zisku bavíme o maximálne dvoch percentách. Obchodné reťazce sa, samozrejme, akejkoľvek regulácii bránia. Robert Fico potvrdil, že SMER – SSD chce preukázať dobrú vôľu, predkladá návrh na podporu prvovýrobcov potravinárov a žiada od obchodných reťazcov, aby predtým, ako štát použije ustanovenie o prísnej regulácii cien potravín, preukázali dobrú vôľu.

 

Ďalej privítal rozhodnutie z dnešného dňa, kedy došlo k schváleniu zákazu dovozu obilia z Ukrajiny. Je presvedčený, že nie je problém iba v dovoze, likviduje našich výrobcov a spôsobuje im obrovské škody. Problém je aj v tom, že sem prichádza nebezpečné obilie, ktoré je kontaminované obrovským množstvom chémie. Preto povedal, že bude sledovať, do akej miery budú posilnené všetky kontrolné orgány, ktoré majú čo povedať do kontroly nezávadnosti.

 

J. Krahuta doplnil, že v prípade zákona o cenách sa dá urobiť niečo, čo v tom zákone je, a to je fakultatívnosť, teda možnosť ministerstva financií cenovo, aby zasiahlo do cien, no chýba tam mechanizmus nastavenia tejto možnosti. „Ja som za to, aby tam bol mechanizmus vo forme povinnosti spustenia analýzy cenovej situácie na trhu, to vieme nastaviť na základe viacerých kritérií. Ale vieme nastaviť mechanizmus, že keď bude inflácia 25 percent aj v budúcnosti, tak sa musí spustiť mechanizmus analýzy, ktorú vykoná ministerstvo financií. Druhá vec je tá, že až po tejto analýze sa dostane z toho ministerstvo a spustí proces ako regulátor,“ povedal N. Karahuta. Je presvedčený, že naši producenti a výrobcovia musia byť konkurencieschopní so zahraničnými výrobcami.

 

Richard Takáč dodal, že je rád, že na rokovaní boli otvorené aj ďalšie témy, ktoré majú pomôcť tomu, ako čo najrýchlejšie na určité obdobie pomôcť ľuďom na Slovensku vo forme znížených cien potravín, rozšírenia zoznamu zníženej DPH na 10 % na vybraný sortiment potravín a tiež je priestor na zníženie dokonca na 5% pri základnom zozname potravín.

Zdroj: https://fb.watch/jZ5CX0utiN/