Tlačová konferencia predstaviteľov strany SMER - SD na tému: Výzva prezidentke: Nepodpisujte útok na slobodu slova

08.06.2021 Tlačové správy, Videá Tlačové správy, Videá

Na tlačovej besede predstaviteľov strany SMER – SD jej podpredseda Erik Kaliňák upozornil, že na poslednej, mimoriadnej schôdzi národnej rady bol schválený okrem iného aj poslanecký návrh zákona, ktorým sa dopĺňa trestný zákon o nový trestný čin. Má názov nebezpečné elektronické obťažovanie. „Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo ho dlhodobo inak obťažuje alebo neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy, potrestá sa s odňatím slobody až na tri roky,“ prečítal E. Kaliňák skutkovú podstatu tohto trestného činu. Nakoľko sa mu však zdali tieto vyjadrenia vágne, pozrel sa na dôvodovú správu, kde hľadal informáciu, ako si tieto pojmy treba vysvetľovať. Z dôvodovej správy však vyplynulo, že pod nebezpečným elektronickým obťažovaním treba rozumieť kyberšikanu. Do tejto kategórie spadajú napríklad aj urážky alebo nadávky v komentároch a diskusiách, zverejnenie trápnych alebo intímnych videí, šírenie osobných informácií o obeti alebo ohováranie na sociálnych sieťach. Patrí tam aj dokonca vylúčenie zo skupiny z tímu v online počítačových hrách, priateľov na sociálnych sieťach, ignorovanie v komunikácii a v diskusných skupinách. „Ak sa dopúšťate akéhokoľvek z týchto činov, a robíte tak minimálne tri mesiace, od 1. júla vám začne bežať skúšobná doba a po troch mesiacoch, ak budete napríklad verejne kritizovať túto vládu na sociálnych sieťach, môžete očakávať trestné oznámenie za nebezpečné elektronické obťažovanie. Tento trestný čin sa môže potrestať odňatím slobody až na tri roky.

 

Tento trestný čin má ďalší odsek, na jeden až štyri roky sa páchateľ potrestá, ak spácha trestný čin elektronického nebezpečného obťažovania na chránenej osobe, čo sú deti, seniori, invalidi, ale aj verejní činitelia. Teda ak bude niekto minimálne tri mesiace na sociálnych sieťach vypisovať vulgárne komentáre na vládu, hrozí mu jeden až štyri roky väzenia. Odsek tri to umocňuje, ktorý hovorí, že na dva až šesť rokov sa potrestá páchateľ, ak spôsobí značnú škodu alebo s úmyslom získať pre seba značný prospech. Teda ak bude napríklad mienkotvorné médium kritizovať člena vlády, tomu bude spôsobená značná škoda, hrozí vám vyšší trest. 

 

SMER – SD týmto vyzval prezidentku, aby nepodpísala zákon, ktorý je útokom na slobodu slova. Ak má podľa E. Kaliňáka prezidentka pocit, že by vetovaním tohto zákona mohlo dôjsť ku konfliktu v jej obľúbenej koalícii, nech dá tento návrh na posúdenie ústavného súdu. V opačnom prípade SMER – SD zváži právne kroky.

 

Ďalší podpredseda strany  Ľuboš Blaha upozornil, že vládni predstavitelia chceli bojovať s kyberšikanou, no namiesto toho vytvorili kyberfašizmus, nakoľko ide o totálny útok na slobodu slova. „Ako je možné, že keď tu máme vážny problém vládneho poslanca so sexuálnym obťažovaním mladistvých, jeho kolegovia neriešia to, ako chrániť obete takýchto trestných činov, oni riešia obťažovanie na internete. To je výsmech všetkým tým, ktorým život zničil pán poslanec Herák. Stojíme tu ako mladí ľudia, ktorí sme veľmi aktívni na sociálnych sieťach. Tu nejde o to, aby sme obhajovali vulgaritu, ale sloboda slova niečo stojí. Pokiaľ chceme žiť v demokratickej spoločnosti, musíme vytvoriť ľuďom priestor, aby mali možnosť hovoriť aj kritické názory,“ uviedol. Do nedávnej doby mali totiž monopol na pravdu iba oligarchické médiá, no prišli sociálne siete, ktoré označil za „arénu demokracie“, kde sa k slovu dostali bežní občania a tento priestor by sme si mali chrániť. 

 

Zopakoval, že SMER - SD nenapadá podstatu, čiže treba riešiť kyberšikanu, pokiaľ sa jedná o zraniteľné osoby, no u nás sa rozhodli postihnúť každého, kto vyjadrí svoj názor. Preto budeme vyvíjať tlak na to, aby prezidentka takýto zákon nepodpísala, ale aby bol zmenený tak, aby bol použitý len proti kyberšikane a nie proti slobode slova. 

 

Člen predsedníctva strany SMER - SD Igor Melicher si myslí, že vládna koalícia chce zakázať politickú komunikáciu, ktorú sami dlhé roky robili, len aby sa dostali k moci. Predkladatelia tohto zákona sú poslanci strán OĽaNO a Za ľudí, teda strán, ktoré za rok svojho vládnutia výrazne preferenčne klesli. Za tento zákon navyše hlasoval celý poslanecký klub SaS, teda strana, ktorá sa považuje za liberálnu. „SMER – SD rozhodne nemôže povedať, že sa jej netýka verejná kritika. Ja sám osobne dostávam na sociálnej sieti správy, v ktorých sú urážky, nadávky, dokonca vyhrážanie násilím. SMER túto kritiku znáš dlhé roky a mal by byť prvý, kto by privítal s otvorenou náručou takýto návrh zákona, pretože by sme mohli pokojne dávať trestné oznámenia na kritiku, ktorá sa na nás valí. Nechceme to však robiť, pretože si ctíme slobodu slova a chceme diskutovať a počúvať aj názory, ktoré sa nám nepáčia,“ povedal I. Melicher.

 

Predseda Mladých sociálnych demokratov Robert Bestro vyjadril podporu občanom, nakoľko komunikácia v online priestore je na celom svete využívaná masovo. Teda je to problém, ktorý sa týka celej spoločnosti. Tento návrh zákona však nie je boj proti kyberšikane, a to z dvoch dôvodov: „Už spomínaná vágnosť, pretože proti kyberšikane sa nedá bojovať vágne a druhým dôvodom je to, že online priestor je medzinárodným priestorom a riešiť ho inak ako v spolupráci s inými štátmi nemá zmysel. Takže to, čo by sme očakávali od riešenia kyberšikany je detailnosť a medzinárodná povaha. Predkladatelia tohto zákona sú veľkí bojovníci proti hoaxom, proti dezinformáciám, za slobodu, využívajú vo svojej práci všetky tieto pojmy, ktoré sú však zneužívané. Boj proti hoaxom je na Slovensku nasmerovaný úplne zle. Nesústredíme sa na to, aby sme reálne vyhodnocovali informácie alebo aby sme používali aspoň základy výrokovej logiky. Niektoré výroky onálepkujeme ako hoaxy a ďalej neriešime, nevyvraciame, nepotvrdzujeme, nevyhľadávame si fakty. Na takéto nálepkovanie sú využívané hlavne mediálne sily, no z tohto zákona sa zdá, že vláda prechádza od využívania mediálnych síl a aj síl sociálnych sietí k zneužívaniu zákonov,“ myslí si R.Bestro.

 

Spomenul dve možnosti, obidve zlé, a to, že buď predkladatelia tohto zákona chcú zalepiť ústa názorovým oponentom, alebo je to len výsledok ich lajdáckosti.

 

Vyjadril sa aj k argumentu za tento návrh zákona, a to, že orgány činné v trestnom konaní budú jednotlivé prípady posudzovať citlivo a individuálne, čomu sa však v prípade tejto vlády veriť nedá, keďže vláda je za cenu udržania sa pri moci ochotná ísť za hranu zákona.

Zdroj: https://fb.watch/5-ed0ei_RX/