Vláda musí rešpektovať rozhodnutia parlamentu a urýchlene ukončiť krízu v zdravotníctve dohodou s lekárskymi odbormi!

22.11.2022 Tlačové správy Tlačové správy

Politická strana SMER – slovenská sociálna demokracia žiada vedenie Národnej rady Slovenskej republiky, aby predsedovi vlády SR E. Hegerovi dôrazne pripomenulo uznesenie Národnej rady SR z 15. novembra 2022 k riešeniu krízovej situácie v zdravotníctve.  V tomto uznesení predloženom poslancami NR SR za SMER – slovenská sociálna demokracia Národná rada Slovenskej republiky, okrem iných povinností uložených členom vlády, žiada vládu SR, aby pristúpila k podpísaniu memoranda s lekármi a ukončila pretrvávajúcu krízu.

Vláda SR zodpovedá za svoju činnosť Národnej rade Slovenskej republiky. Uznesenia NR SR sú pre ňu záväzné. SMER – slovenská sociálna demokracia odmieta poker, ktorý sa s lekármi rozhodol hrať I. Matovič. Je zarážajúce a súčasne príznačné, akú podradnú úlohu v rokovaniach zohráva Matovičov podriadený E. Heger. Rovnako je nepochopiteľné, ako súčasná vláda riskuje a prehlbuje nebezpečenstvo, že po 1. decembri 2022 nastane v zdravotníctve kolaps s devastačnými dôsledkami pre pacientov.

SMER – slovenská sociálna demokracia požiadal aj svojho podpredsedu a podpredsedu NR SR J. Blanára, aby z titulu svojej parlamentnej funkcie vo vedení NR SR vytváral tlak na vládu SR, aby rešpektovala rozhodnutia NR SR.Zdroj: https://www.facebook.com/smersd/posts/pfbid0zrkeNxiHxxLpxo5S1cCZVV3MMkKYiceDHqY4qoR251qjiPYJSJ2GSJcTxYF6fX66l