VYHLÁSENIE PREDSEDU VLÁDY SR P. PELLEGRINIHO K AKTUÁLNEJ POLITICKEJ SITUÁCIÍ

26.08.2019 Tlačové správy Tlačové správy

Vážení dámy, vážení páni,

keď som sa prvýkrát postavil na toto miesto ako predseda vlády Slovenskej republiky, pomenoval som svoje zásadné priority, s ktorými som sa zároveň uchádzal o dôveru mojej vláde v Národnej rade. Povedal som, že potrebujeme čo najrýchlejšie vyšetriť ohavnú vraždu novinára a jeho priateľky, upokojiť náladu v spoločnosti, zvýšiť dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie a napraviť pošramotené meno Slovenska v zahraničí.

Pre naplnenie týchto priorít spravila moja vláda i ja osobne množstvo konkrétnych krokov. Došlo k výmene na poste policajného prezidenta, zmenil sa spôsob jeho voľby a orgány činné v trestnom konaní sa mohli vo svojej každodennej práci presviedčať, že majú voľné ruky. Aj za pomoci týchto krokov sa podarilo vypátrať a obviniť osoby, podozrivé z dvojnásobnej vraždy. Zároveň polícia i prokuratúra pokračujú v objasňovaní ďalších trestných činov, ktoré mohli s objednávkou tohto zločinu súvisieť alebo sa odhaľujú počastohto vyšetrovania.

Keď sa objavili prvé údajné prepisy správ osoby, ktorá dnes sedí za mrežami, reagoval som na ne veľmi jednoznačne. Ubezpečil som policajtov, prokurátorov i sudcov, že majú vo svojej práci plnú podporu vlády Slovenskej republiky i jej predsedu. Povedal som jasne, že v tomto štáte nesmie mať miesto neprávosť a orgány činné v trestnom konaní musia mať pri svojej práci voľné ruky. Pretože spravodlivosť je základnou zložkou dôvery občanov v štát a ten je taký silný, aká je dôvera ľudí v neho.  

Justícia musí vedieť odolávať akémukoľvek ovplyvňovaniu a rozhodovať nestranne a v duchu spravodlivosti. Ak chceme, aby ju tak vnímali aj slovenskí občania, musia rozsudky vynášať súdy, a nie novinové články alebo statusy na sociálnych sieťach. Pretože je pre spoločnosť mimoriadne nebezpečné, keď sa spravodlivosť hľadá a nastoľuje na ulici či v médiách. To nie je demokracia a Slovensko chce a musí byť demokratickým a právnym štátom.

Odmietam hysterické výkriky opozičných politikov i niektorých médií, že vláda Slovenskej republiky niekoho kryje alebo nekoná. Odmietnime tých, ktorí na tejto téme doslova politicky kanibalizujú a do verejného priestoru šíria verbálny suterén a nenávisť. Dejiny ukazujú, že je veľmi krehká čiara medzi útokom verbálnym a tým skutočným.

Ako predseda vlády nemôžem a nechcem zasahovať do práce orgánov činných v trestnom konaní. V prípade štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti disponujem dnes len tou informáciou, že Národná kriminálna agentúra minulý týždeň viaceré osoby požiadala o poskytnutie mobilných telefónov. 

Ak nevieme, kde je pravda, nevynášajme okamžité súdy na základe novinových článkov. Preto som sa už pred niekoľkými dňami jasne vyjadril a trvám na tom, že treba preveriť, či pani štátna tajomníčka mala nezákonnú alebo toxickú komunikáciu s obvinenou osobou. A ešte raz prehlasujem: že ak sa previnila voči tomu, ako má konať vysoká štátna úradníčka, zaujmem k tomu bez otáľania jednoznačný a rázny postoj, tak, ako som to urobil vždy doteraz. (opakujem) O to nemusí mať slovenská verejnosť žiadnych pochýb.

Chcem veriť, že aj pani štátna tajomníčka ako dospelá žena musí vnímať, že v tejto stupňujúcej sa hre sa stala predmetom politického zápasu. Je v tejto chvíli na jej zvážení, či táto situácia pomáha jej osobne alebo strane, ktorá ju do funkcie nominovala.

Stále považujem dôkladné vyšetrenie všetkých káuza spravodlivé potrestanie vinníkov za svoju osobnú prioritu. Preto považujem za nezdravé a pre spoločnosť aj nebezpečné, že sa tu zjavne rozohrala organizovaná hra s postupným uverejňovaním len niektorých vybraných častí vyšetrovacieho spisu. Som si istý, že tento spôsob nemôže vyšetrovaniu pomôcť. A jedinou možnosťou, ktorú stále zdôrazňujem, je nechať vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom voľné ruky a nezasahovať do ich práce. Ani politicky, ani vyvolávaním mediálneho tlaku.