Zneváženie komisárov

15.07.2020 Videá Videá

V týchto dňoch rokujeme v parlamente o novele zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím. Podľa nej budú môcť poslanci odvolať komisára aj v prípade, ak sú presvedčení, že nevykonáva funkciu nezávisle a nestranne. Túto zmenu v zákone minister práce, sociálnych vecí a rodiny ani len nepredebatoval s partnermi, ktorí zastupujú práva detí a osôb so zdravotným postihnutím. Nehovoriac o tom, že zákon predložil na rokovanie v skrátenom legislatívnom konaní, na čo už vonkoncom nie je žiaden dôvod.

Zdroj: https://www.facebook.com/watch/?v=2775942852674418