Človek by povedal, že parlament už konečne bude hovoriť o cenách potravín a možnostiach, ako ich znížIť

 

Milí priatelia, o Rišovi som vám už hovoril

 

Ako župan nedopustím, aby sa v energetickej kríze opakovala covidová situácia!

 

Východ ukázal drajf a chuť po zmene!

 

V našom kraji sme top v počte žiakov zapojených v duálnom vzdelávaní

 

Dnešní seniori sú aktívni, plní energie a nápadov

 

Fončorda - Denisa Oceľová

 

Je naivné domnievať sa, že veľké krajiny nám pomôžu

 

Ďakujeme za podporu Humenné