Chceme 100% potravinovú sebestačnosť v pekárenskom a cukrárenskom odvetví

23.06.2020 Blogy
 

Nedeľa, ktorá patrí otcom

 

Funkcia za odmenu?

 

Fungovanie schengenského priestoru bolo donedávna jednou z dôležitých vymožeností zjednotenej Európy

 

Podpora domácej spotreby

 

Pomaly uplynie 100 dní odkedy vznikla nová vláda

 

Všetci sa čudujú, ako môže byť Petra Krištúfková splnomocnenkyňa pre podporu rodiny

 

Krátke správy z domova

 

„Upratovanie“ na rezorte práce sa začalo