Slovenské národné povstanie je pilier našej štátnosti aj identity!

 

Na odkaz SNP nesmieme zabudnúť!

 

Na odkaz SNP nesmieme zabudnúť!

 

Vláda aktívne pracuje na deštrukcii Múzea SNP v Banskej Bystrici!

 

Vláda aktívne pracuje na deštrukcii Múzea SNP v Banskej Bystrici!

 

Slovenské národné povstanie sa začalo pred 77 rokmi

 

Slovenské národné povstanie sa začalo pred 77 rokmi

 

Vážení hrdinovia Slovenského národného povstania, dnes práve Vám patrí úcta celého národa

 

Vážení hrdinovia Slovenského národného povstania, dnes práve Vám patrí úcta celého národa