Facebook

 

Figúrky na mocenskej šachovnici sveta sa významne posúvajú

 

Musíme Slovensku poskytnúť stabilnú a skúsenú alternatívu

 

Ženské rady

 

Sláviť dnešný deň nie je žiadna póza, je to vážne prihlásenie sa k mierovému a protifašistickému odkazu konca 2. sv. vojny!

 

Na Slavíne sme si dnes pripomenuli oslobodenie hlavného mesta Slovenska

 

OECD - globálny meeting predstaviteľov parlamentov členských štátov

 

Pre portál topky.sk som poskytol rozhovor o aktuálnych politických otázkach

 

Jediná cesta je mier a neustála obozretnosť voči nacizmu a fašizmu, ktorý v Európe bujnie aj dnes!

 

Áno pre mier!