Po stretnutí s americkým veľvyslancom som sa aj s R. Ficom a M. Kérym stretol s ruským veľvyslancom na Slovensku Igorom Bratčikovom

 

Viete o mne, že som vášnivý cyklista

 

Ponukám vám moju programovú ponuku na riešenie dopravnej a cestnej infraštruktúry v našom kraji

 

Návrh na zavedenie partnerského spolužitia, ktorý predložila SaS, bol v rozpore s Ústavou SR

 

Človek by povedal, že parlament už konečne bude hovoriť o cenách potravín a možnostiach, ako ich znížIť

 

Bratislavský kraj nemôže byť riadený prostredníctvom výziev a petícií

 

Heger odlieta do Bruselu a Slováci aby sa opäť báli, za čo tam dvihne ruku

 

Radvaň - volebný obvod

 

Dnes som za účasti R. Fica a M. Kéryho prijal nového veľvyslanca USA na Slovensku Gautama A. Ranu