Konečne! Rada Európy vrátila Ruskej federácii hlasovacie práva!

 

Obce a mestá majú ďalšiu príležitosť získať bezplatný internet.

 

Nová špičková univerzitná nemocnica na Rázsochách je výrazne bližšie.

 

Pripravuje sa 4. balíček antibyrokratických opatrení, je možné zasielať podnety.

 

Rodina je pre náš rezort celoročnou prioritou.

 

Maroš Šefčovič rešpektovaný doma a ešte viac vo svete!

16.05.2019 Články
 

Dnes je svetový deň rodiny. Politici by nemali oslavovať, ale skladať účty!

 

Na okres Trebišov vyčlenila 1,25 milióna eur.

15.05.2019 Tlačové správy
Košický kraj
 

P. Žiga: Máme záujem pomôcť veľkým zamestnávateľom.

15.05.2019 Tlačové správy
Košický kraj