Vláda Slovenskej republiky

„LEPŠIE, POKOJNEJŠIE A BEZPEČNEJŠIE ŽIŤ“predseda vlády SR

minister obrany
a podpredseda vlády SR
minister zahraničných veci
a európskych záležitostí SR
minister financií SR
minister pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR
minister spravodlivosti SR
minister dopravy SR