SLÁVNOSTNÝ SNEM BRATISLAVA 2019

UŽ 20 ROKOV S VAMI


SLÁVNOSTNÉ PRÍHOVORY


Príhovor Petra Pellegriniho - predsedu vlády SR


Príhovor pána Mariána Magdoška - prezidenta KOZ SR


Príhovor Jána Lipianskeho - predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku 


Príhovor Michala Barteka - delegáta za okresnú radu Nové Mesto nad Váhom 

Príhovor Róberta Bestra - predsedu Mladých sociálnych demokratov 


Príhovor Pavla Sečkára - predsedu Zväzu protifašistických bojovníkov


Príhovor Tibora Gregora - výkonného riaditeľa Klubu 500